Kwasy tłuszczowe we krwi.

Badaj i poprawiaj odporność na choroby cywilizacyjne.

Określenie proporcji omega -6 w komórkowym składzie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (HUFA) jest pierwszorzędowym narzędziem w zapobieganiu chorobom serca i układu krążenia.

Kwasy tłuszczowe - baner

Eksperci podają, że określenie zawartości procentowej omega-6 w HUFA pomaga przewidzieć nawet prawdopodobieństwo zagrożenia śmiercią. W Polsce co roku 200 000 Polaków umiera z powodu chorób krążenia. Określenie proporcji kwasów tłuszczowych daje w każdym indywidualnym przypadku jasną informację, jakie jest osobiste zagrożenie, a także pozwala sformułować indywidualne wskazówki, jak uniknąć zagrożenia i być zdrowym. Osoby z większą niż połowa, zawartością omega-6 w składzie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych są w grupie większego ryzyka śmierci z powodu chorób krążenia niż osoby z zawartością mniejszą niż połowa. Zawartość cholesterolu ma drugorzędowe znaczenie, pierwszorzędowym czynnikiem warunkującym zdrowie jest proporcja kwasów tłuszczowych w tkankach.

Wykres pokazuje silny związek pomiędzy zawartością (%) omega-6 HUFA we krwi ze śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia. Proporcja śmiertelności z powodu ataku serca na 100 000 osób jest liniowo powiązana (r=0.99) z proporcją omega 6 w składzie kwasów wielonienasyconych we krwi 9, 15, 18 .

Badania naukowe pokazują odwrotną zależność pomiędzy odpornością organizmu na zagrożenia chorobami degeneracyjnymi a siłą uszkodzeń komórek naszego ciała spowodowaną stresem. Kluczowym składnikiem komórek i tkanek ciała warunkującym odporność na choroby degeneracyjne są kwasy tłuszczowe wielonienasycone w odpowiedniej proporcji we krwi, a tym samym w komórkach i tkankach organizmu. Stanowią one podstawę budowy i funkcjonowania wielu układów np. układu nerwowego czy układu sercowo-naczyniowego.

Znacząca część istotnych lipidów nie może być wytwarzana w organizmie człowieka stąd potrzebne jest dostarczenie ich do naszego organizmu z zewnątrz, w postaci pożywienia lub suplementów. Podstawowymi krokami w kierunku skutecznego wyrównania poziomu kwasów tłuszczowych w organizmie i poprawy odporności na choroby cywilizacyjne jest:

 • Krok 1: zbadanie Statusu Ω 6 w składzie kwasów tłuszczowych we krwi danej osoby.
 • Krok 2: uzupełnienie braków w oparciu o czyste, nieskażone źródło kwasów tłuszczowych o najwyższej zawartości dobrze przyswajalnych niezbędnych kwasów tłuszczowych (sprawdź w: Sklep – Program Interwencyjny, PUR3, Benexia).
 • Krok 3: ponowne zbadanie Statusu Ω 6 celem określenia wielkości zmian w składzie poszczególnych kwasów tłuszczowych we krwi (tkankach).

Organizm ludzki najczęściej wykorzystuje kwasy omega-3 i omega-6 w postaci zmetabolizowanej do długołańcuchowych wielonienasyconych pochodnych (LC – PUFA) Najważniejszymi przedstawicielami rodziny kwasów tłuszczowych omega-3 są:

 • Kwas α-linolenowy – ALA
 • Kwas eikozapentaenowy – EPA
 • Kwas dekozakeksaenowy – DHA

Kwasy Ω3 obniżają poziom trojglicerydów w surowicy krwi, poziom cholesterolu frakcji LDL („zły cholesterol”) oraz mają istotny wpływ na wzrost HDL („dobry cholesterol”). Dieta uboga w określone nienasycone kwasy tłuszczowe jest czynnikiem istotnym w patogenezie syndromu metabolicznego czyli zbioru wzajemnie powiązanych czynników zwiększających istotnie ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz powikłań naczyniowych. DHA jest składnikiem tkanki nerwowej, a zwłaszcza kory mózgowej. Przyjmowanie go może zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego. DHA wchodzi również w skład siatkówki oka. Przeprowadzono również szereg badań klinicznych potwierdzających wspierające działanie kwasów Ω3 w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, ADH i innych zaburzeń.

Drugą kluczową rodziną Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych są omega-6. Kwasy te są również niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, niemniej ich nadmiar może mieć pogorszone skutki dla naszego zdrowia. W nadmiarze, kwasy omega-6 zwiększają utlenianie cholesterolu frakcji LDL, co może prowadzić do odkładania się utlenionego tłuszczu na ściankach tętnic prowadząc do ich stwardnienia, zwężenia światła naczyń krwionośnych, a w konsekwencji do zespołu metabolicznego i chorób serca i układu krążenia. Zastosowanie obydwu badań: rytmów naczyniowych i składu kwasów tłuszczowych we krwi stanowi podstawę kompleksowego rozpoznania aktualnego stanu zdrowia i ewentualnych czynników zagrożeń a także sposobów ich zniwelowania. Obydwa czynniki wzajemnie na siebie wpływają poprawiając lub osłabiając funkcjonowanie człowieka. Prawidłowe ich zbilansowanie pozwala na utrzymanie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz wzrost wydajności.

 

Bibliografia:

 1. Cherian, G., & Sim, J. S. (1996). Changes in breast milk fatty acids and plasma lipids of nursing mothers following consumption of n-3 polyunsaturated fatty acid enriched eggs. Nutrition, 12 (1), 8 – 12.
 2. De Meester, F., Zibadi, S., & Watson, R. R. (red.). (2010). Modern dietary fat intake in disease promotion. London: Humana Press.
 3. Fakhrzadeh, H., Pourebreham, R., & Taheri, E. (2003). The effects of omega-3 rich eggs (Columbus) on serum lipids profiles, high sensitivity CRP, and fasting insulin levels in healthy volunteers. Proceedings of the 2nd International Congress on the Columbus Concept. Athens, Greece.
 4. Friedman, M., Rosenman, R. H. (1957). Comparison of fat intake of American men and women: possible relationship to incidence of clinical coronary artery disease. Circulation, 16, 339 – 347.
 5. Halberg, F., Cornélissen, G., Otsuka, K., Siegelova, J., Fiser, B., Dusek, J., Homolka, P., Sanchez de la Peña, S., & Singh, R. B. (2008). Extended consensus on need and means to detect vascular variability disorders (VVDs) and vascular variability syndromes (VVSs). International Journal of Geronto-Geriatrics, 11 (4), 119 – 146.
 6. Hobfoll, S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. GWP Gdańsk.
 7. Jiang, Z., & Sim, J. S. (1993). Consumption of n-3 Polyunsaturated Fatty Acid Enriched Eggs and Changes in Plasma Upds of Human Subjects. Nutrition, 9 (6), 513 – 518. .
 8. Lalonde, M. (1974). A New Perspective on The Health of Canadian. A Working Document. Ottawa, Canada.
 9. Lands, B. (2008). A critique of paradoxes in current advice on dietary lipids. Progress in Lipid Research, 47, 77 – 106.
 10. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stres, appraisal, and coping. New York: Springer.
 11. Mathers, C. D., Bernard, C., Iburg, K., Inoue, M., Ma Fat, D., Shibuya, K., Stein, C., & Tomijima, N. (2003). The Global Burden of Disease in 2002: data sources, methods and results. Geneva: World Health Organization (GPE Discussion Paper No. 54).
 12. Prado-Martinez, C., Carmenate-Moreno, M., Holts-Nielsen, A., Matinez-Matinez, R., & Donoso-Melero, C. (2002). Effects of substituting standard eggs for Columbus eggs in the diet of Spanish postmenopausal female volunteers. Proceedings of the 1st International Congress on the Columbus Concept. Washington DC, USA.
 13. Sher, L. (2005). Type D personality: the heart, stress, and cortisol. QJM: An International Journal of Medicine, 98 (5), 323 – 329.
 14. Simopoulos, A. P., & Meester, F. (2009). A Balanced Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio, Cholesterol and Coronary Heart Disease. World Review of Nutrition and Dietetics, 100, 110 – 121.
 15. Stamler, J., Wentworth, D., & Neaton, J. D. (1986). Is Relationship Between Serum Cholesterol and Risk of Premature Death From Coronary Heart Disease Continuous and Graded? Findings in 356 222 Primary Screenees of the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). JAMA, 256 (20), 2823 – 2828.
 16. Watrin, I., Brasseur, D., & Carpentier, Y. A. (2002). Effect of the Consumption of omega-3 fatty acid-enriched eggs on the lipid profiles of adolescents with hypercholesterolaemia. Proceedings of the 1st International Congress on the Columbus Concept. Washington DC, USA.
 17. Wrześniewski, K., & Włodarczyk, D. (2004). Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 18. WHO Global Health Observatory. Cause-specific mortality and morbidity http://apps.who.int/ghodata/