Badanie Rytmów Naczyniowych

Badanie rytmów naczyniowych pokazuje rzeczywiste zagrożenie chorobami układu sercowo naczyniowego, a zwłaszcza zagrożenie zawałem serca lub wylewem krwi do mózgu. To jedyne badanie, które umożliwia przewidywanie ryzyka zawału z wyprzedzeniem do 6 lat, co potwierdziły wyniki badań naukowych.

Badanie Rytmów Naczyniowych różni się od standardowego pomiaru ciśnienia, przede wszystkim tym, że wykonuje się go nieprzerwanie przez okres 7-10 dni, nosząc aparat przez całą dobę.

Urządzenie do ambulatoryjnego pomiaru pracy serca rejestruje wyniki nieprzerwanie, dokonując automatycznych pomiarów co pół godziny. Jest to aparat najnowszej generacji, nieinwazyjny, lekki, o wielkości portfela. Nosi się go zamocowanego przy pasku, natomiast rękaw do pomiaru ciśnienia mocuje się na lewym ramieniu. Urządzenie należy zdejmować zawsze w okresie korzystania z kąpieli, basenu, sauny lub sportów wysiłkowych. Pamięć aparatu rejestruje wyniki podczas wykonywania codziennych czynności. Badanie rytmów naczyniowych odbywa się poprzez automatyczne nadmuchiwanie rękawa i rejestrowanie przez pamięć urządzenia bieżących parametrów. Urządzenie można w dowolnej chwili odpiąć, wyłączyć a następnie uruchomić ponownie. Badanie odbywa się w trakcie codziennych czynności ale wymaga, aby w czasie nadmuchiwania rękawa nie wykonywać gwałtownych ruchów ciała. Po zakończeniu cyklu badań, dane są czytane przez komputer i analizowane przy pomocy programu skonstruowanego przez Centrum Chronobiologiczne Halberga przy Uniwersytecie w Minnesocie. Wyniki badań pokazują, czy nasze rytmy naczyniowe są prawidłowe dla wieku i płci czy jesteśmy zagrożeni z powodu czynników zaburzających zmienność naczyniową. W przypadku zagrożenia wydawane są zalecenia do postępowania celem uniknięcia zagrożenia i poprawy zdrowia.

Badanie, w przypadku osób ze schorzeniami serca wykonuje się co 3-6 miesięcy. Analiza chronobiologiczna otrzymanych z urządzenia danych pozwala ocenić ryzyko zagrożenia chorobą naczyniową, sporządzić indywidualny profil napięć, potencjalne zagrożenie innymi chorobami o charakterze psychosomatycznym (lub brak zagrożenia) oraz okresy największej podatności organizmu na osłabienia. Wyniki wskazują osobie badanej, które sytuacje społeczne wywołują największe napięcia, a w których badany funkcjonuje optymalnie. Wyniki są analizowane przez współpracujacegio z DMF-PL Specjalisty Kardiologa.

Aparat można zakupić lub wypożyczyć na czas trwania badania w DMF-PL.