012

Wizją firmy DMF jest etyczne promowanie wczesnej diagnozy zespołu pre-metabolicznego (pMS) oraz profilaktyczne mierzenie wskaźników zdrowia, które pozwalają każdej osobie uchwycić i wyraźnie zrozumieć indywidualne optimum wydajności fizycznej, psychicznej i społecznej.